Dubrava go-Green
Lokacija: Dubrava, Zagreb
Godina projekta: 2014.g.
arhitektura: Dana Krhlanko dia. i Ivica Vršić dia.
2.nagrada na natječaju

 1. Title 1
  Title 1
  Description
 2. Title 2
  Title 2
  Description
 3. Title 3
  Title 3
  Description